Ons aanbod voor professionals in omgeving en infrastructuur

aanbod professionals

Corridor staat klaar om professionals in omgeving en infrastructuur te helpen. Zo kunnen er verschillende soorten beheerplannen opgesteld worden voor ecologisch beheer en economische opbrengst, bij bepaalde werken die worden uitgevoerd kunnen zelfs subsidies aan te pas komen. Tevens worden inventarisaties opgesteld, ecologies advies gegeven bij vergunningen, etc.

 

Hieronder een overzicht van onze diensten:

Natuur- en bosbeheerplannen

Inventarisaties en monitoring

Ecologisch advies bij vergunningen

Groenbeheerplannen

Natuurinrichting en projecten

Speelnatuur

Breeam