BETERE WERKOMGEVING (1)

Een groene omgeving is aantrekkelijk voor bedrijven en werknemers. Groen zorgt voor een betere fysieke en mentale gezondheid. Zo zijn er minder zieken en dat zorgt dan voor een betere productiviteit en economie.

Op de feiten

 

De andere voordelen van groen:

Gezondheid

Hoe meer groen, hoe milder de seizoenen

Minder wateroverlast

Een zuivere lucht

Een socialere wereld

Recreatie en toerisme

Woonplaats

 

 

Bron: “Investeer in groen, winst verzekerd”, Agentschap voor Natuur en Bos