Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Corridor cvba (verder Corridor genoemd) of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Corridor levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Corridor de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Corridor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de sitebeheerder contacteren.

Algemene clausule persoonlijke levenssfeer

Door de toegang tot de website van Corridor (www.corridor.land) verklaart u als internetgebruiker dat u kennis heeft genomen van met de algemene voorwaarden hieronder en uitdrukkelijk akkoord gaat.

U geeft aan Corridor de toelating om de door u meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.