Ecologisch juridisch advies

Bij projectontwikkeling of aanvraag vergunningen.

Om een project te realiseren is een ontbossing soms noodzakelijk. Als ontbossen niet verboden is, dan moet de ontboste oppervlakte altijd gecompenseerd worden. Corridor helpt u door de ingewikkelde vergunningsprocedure. Wij gaan op zoek naar gronden om op te bebossen en kunnen instaan voor het uitvoeren van de bebossing op het terrein.

Wilt u in uw bos bomen kappen of ecologischer omvormen? Corridor zorgt voor de nodige kapvergunningen en waar mogelijk voor subsidies. Samen met onze partners kunnen we instaan voor het kappen van de bomen en het uitvoeren van de bebossing.

Bij het realiseren van een project is het soms onvermijdelijk om schade aan de natuur te veroorzaken. Vanuit de overheid wordt in dat geval vaak opgelegd om milderende of compenserende maatregelen te treffen. Corridor werkt haalbare voorstellen uit om de natuurschade te herstellen.

Natuurtoets en passende beoordeling

Soms wordt door de overheid gevraagd een (verscherpte) natuurtoets of een passende beoordelingen op te maken om de effecten op natuur te kunnen begroten. Zeker wanneer het project effect kan hebben op een VEN-gebied of een Speciale Beschermingszone. Corridor kan instaan voor de opmaak van een natuurtoets of passende beoordeling die het realiseren van jouw project mogelijk maakt en tegelijkertijd ook de schade aan de natuur probeert te beperken.

Corridor kan met haar expertise jou ook bijstaan bij het vooroverleg met de overheid. Soms ontbreekt het u aan ervaring en kennis van de wetgeving om dit proces te kunnen voeren.