ZUIVERE LUCHT

Heel wat steden in Vlaanderen kampen met een te veel aan fijn stof, dit is nefast voor de gezondheid van mensen. Planten gaan deze deeltjes uit de lucht halen door het te filteren. Als het groen op de juiste manier is aangeplant, kan het de kwaliteit van de lucht in de stad heel wat verbeteren.

Op de feiten

 

De andere voordelen van groen:

Gezondheid

Hoe meer groen, hoe milder de seizoenen

Minder wateroverlast

Een socialere wereld

Recreatie en toerisme

Betere werkomgeving

Woonplaats

 

 

Bron: “Investeer in groen, winst verzekerd”, Agentschap voor Natuur en Bos