Faunabeheerplan

Een faunabeheerplan voor jouw jachtdomein

Een goedgekeurd faunabeheerplan is noodzakelijk om op jouw jachtterrein te kunnen jagen. Corridor maakt een faunabeheerplan op maat van jouw jachtterrein. Niet alleen worden jachtdoelstellingen opgemaakt, maar ook maatregelen voorgesteld die tot biotoopverbetering leiden.