GEZONDHEID

Het positieve effect van groen op onze gezondheid is door verschillende onderzoeken aangetoond. Als we in contact komen met groen of ons in een groene omgeving bevinden zullen we veel sneller los komen van stress en herstellen van ziektes. Groen zoals parken, recreatiedomeinen, tuinen … zetten ons aan tot bewegen wat dan weer het risico op hart – en vaatziekten verkleint en bijgevolg de mentale gezondheid versterkt. Maar dat is niet alles…

Op de feiten

 

De andere voordelen van groen:

Hoe meer groen, hoe milder de seizoenen

Minder wateroverlast

Een zuivere lucht

Een socialere wereld

Recreatie en toerisme

Betere werkomgeving

Woonplaats

 

 

Bron: “Investeer in groen, winst verzekerd”, Agentschap voor Natuur en Bos