Groenbeheer zonder zorgen

En op maat!

Bedrijven willen vaak de totale aanpak. Groenbeheer zonder zorgen..

Door onze unieke samenwerking met uitvoerende tuinaannemers kunnen we groenonderhoud aanbieden zonder zorgen.

Totale ontzorging van het groen!

Onze werkwijze

A. Voorstudie Duurzaam Groen

We analyseren en berekenen op 3 dagen het groen en maken een raming op van wat de kosten zullen zijn van het nieuwe beheer. Ook de (eventuele) omvorming wordt bekeken. Dit kunt u het best vergelijken met een voorontwerp voor een tuin, dan maakt een tuinarchitect een ruwe schets van hoe een tuin er kan uitzien. Alleen maken wij geen tuinontwerp op, maar maken we een ‘voorstudie beheerplan‘.

Starten met Voorstudie: Wat krijgt u?

Na afloop krijgt u een voorstudie van het beheerplan, een dossier, met zicht hoe het er kan uitzien en zicht op de kosten van het onderhoud en eventuele omvorming. Indien u akkoord bent met de prijs voor het nieuwe onderhoud, dan maken we een onderhoudscontract op voor 3 jaar. Dit contract wordt rechtstreeks met onze Preferred Partner gesloten.

B. Duurzaam contract – Groenbeheer zonder zorgen

Na het tekenen van het contract werken we het beheerplan verder uit, ondertussen kan het nieuwe beheer al starten.

We werken dit plan verder uit in detail in onderling overleg en maken een uitgebreid uitvoeringsplan op voor de uitvoerder. Met dit uitvoeringsplan kunt u de werken volgen.

We staan erop om het het beheerplan verder uit te werken omdat we de hoogste kwaliteit nastreven. U moet hier geen extra kosten voor betalen.

Binnen dit contract zit ook opvolging. Om de vooropgestelde doelstellingen na te streven doen we jaarlijks opvolging. Dit om de kwaliteit blijvend te borgen.

Na 3 jaar maken we een herziening op. Bij de meeste klanten zien we na enkele jaren daling in onderhoudskosten. Zelfs dalingen zijn mogelijk tot 50 %!

Neem contact op voor meer info.