KMO portefeuille

We geven advies inzake groenbeheer voor ondernemingen. Dit groenbeheer komt het bedrijfsfunctioneren van de onderneming te goede. Het intern doel is de tevredenheid van de werknemers verhogen. Het extern doel is het imago verbeteren. Bedrijven krijgen een positieve profilering naar personeel, omgeving en overheid. De waarde van het vastgoed stijgt door groen in de omgeving. Een bedrijf vermindert en beheerst de kosten van het groenonderhoud.

nieuw_logo_kmo

Advies aan bedrijven

We gaan als volgt te werk:

1) Analyse en beschrijving bestaande toestand.

2) Opmaak beheervisie met doelstellingen.

3) Opstellen beheerplan met meetstaat (= implementatieplan) en kostenraming.

Het deel groenbeheerplan kan voor een deel worden gesubsidieerd via KMO – portefeuille. Dit is enkel van toepassing voor kleine en middelgrote bedrijven.

Hoeveel steun u ontvangt is afhankelijk van de grootte van uw onderneming.

steunpercentage-kmo

U kan steun aanvragen tot uw persoonlijke maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput.

 

Heb ik een kleine of een middelgrote onderneming?

kmop-grote-en-kleine

*VTE = voltijdsequivalent. Een VTE is één voltijdse werknemer, twee halftijdse, enz.

 

De procedure kunt u nalezen op de website van de KMO – portefeuille. Bij goedkeuren voorstel wordt een overeenkomst opgemaakt voor de KMO-portefeuille en helpen we bij de registratie en aanvraag van het subsidiedossier.

 

Hier vindt u de gebruikershandleiding (pdf) voor aanvraag van subsidies voor KMO portefeuille.


Opleiding aan tuinaannemers en tuinarchitecten

Naast advies zijn we ook geregistreerd om opleiding te geven aan tuinaannemers (nacecode 81300 – landschapsverzorging) of tuinarchitecten (nacecode 71113). U kunt als tuinaannemer of tuinarchitect een tussenkomst krijgen door de opleidingen m.b.t. de bedrijfsactiviteit.

Hieronder de inhoud van de codes:

Nacecode 81300

Deze subklasse omvat:

– De aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen voor:

– De beplanting voor:

– De beplanting en vormgeving van het landschap tegen lawaai, wind, erosie, zichtbaarheid en verblinding

– De boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van bomen, knippen van heggen en overplanten van grote bomen

– Andere landschapsmaatregelen ter bescherming van milieu en natuur, alsmede het landschapsonderhoud (in natuurlijke staat terugbrengen, opnieuw in cultuur brengen, landverbetering, stuwgebieden, regenwateropvangbekkens, enz.)

Nacecode 71113

de activiteiten van stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten: het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen
van advies, het toezicht houden op de werkzaamheden, …

 


Certificaten Corridor