Tijdelijke natuur

Maak plaats voor tijdelijke natuur!

Het ontwikkelen van bedrijventerreinen gebeurt vaak in stappen. Sommige gronden liggen jaren braak voor ze een definitieve bestemming krijgen. Het spreekt voor zich dat je jouw terrein in gebruik wilt nemen zodra uw planning dat vereist. Maar het voorkomen van beschermde planten en dieren kunnen er voor zorgen dat projecten vaak kostbare vertraging oplopen omdat de natuur die verwijderd wordt gecompenseerd moet worden.Vaak worden dan maatregelen genomen om beschermde dieren en planten van het terrein te weren.

Het weren van (beschermde) planten en dieren is echter niet nodig. De natuurwetgeving maakt het mogelijk om beschermde dieren en planten tijdelijk de ruimte te bieden. Als je beschikt over een specifieke vergunning, mogen de beschermde soorten die zich op jouw terrein vestigen worden verwijderd zodra de realisatie van de bestemming begint.

Doordat u uw terrein tijdelijk ter beschikking stelt aan de natuur ontstaan er positieve effecten op de populaties van planten en dieren die zich anders niet zouden voordoen. Dit positieve effect is het argument waarmee de overheid een vergunning tijdelijke natuur zal afleveren.

Tijdelijke natuur biedt jou veel voordelen:

Corridor kan instaan voor het aanvragen van de specifieke vergunning, de voorziene monitoring bij start en einde van het project en het inrichten en beheren van de tijdelijke natuurzone.