MINDER WATEROVERLAST

In steden is het merendeel van de oppervlakte verhard. Als het regent wordt het water afgevoerd naar rioleringen. Maar als het volume neerslag teveel wordt voor de rioleringscapaciteit bij hevige regenval, ontstaat er wateroverlast. Dit kan voorkomen worden door groene zones in de stad.

Op de feiten

 

De andere voordelen van groen:

Gezondheid

Hoe meer groen, hoe milder de seizoenen

Een zuivere lucht

Een socialere wereld

Recreatie en toerisme

Betere werkomgeving

Woonplaats

 

 

Bron: “Investeer in groen, winst verzekerd”, Agentschap voor Natuur en Bos