inventarisaties

Monitoring en inventarisatie

In het kader van vergunningen is het soms noodzakelijk een duidelijke inventarisatie op te maken van welke soorten planten en dieren in het betrokken projectgebied voorkomen. Corridor heeft de nodige expertise in huis voor vegetatiekarteringen, vogeltellingen, monitoring van vleermuizen en veel meer.

Ook voor ecologisch advies over compenserende en milderende maatregelen kan je bij Corridor terecht.