Nieuws

04 januari 2018

Tijdelijke Natuur - Een veilige haven voor bedrijf en natuur

Een bedrijventerrein wordt doorgaans in verschillende stappen ontwikkeld. Veel gronden liggen jaren braak voor ze een definitieve bestemming krijgen. Deze terreinen moeten echter in gebruik kunnen worden genomen zodra de bedrijfsplanning dit vereist.