Corridor erkend voor KMO-Portefeuille

Auteur: Stefanie Pype
Datum: 21/10/2016

nieuw_logo_kmo

We zijn nu ook erkend voor KMO Portefeuille, zowel voor advies als opleiding.

We geven advies aan bedrijven over groenbeheer. Dit groenbeheer komt het bedrijfsfunctioneren van de onderneming te goede. Het intern doel is de tevredenheid van de werknemers verhogen. Het extern doel is het imago verbeteren. Bedrijven krijgen een positieve profilering naar personeel, omgeving en overheid. De waarde van het vastgoed stijgt door groen in de omgeving. Een bedrijf vermindert en beheerst de kosten van het groenonderhoud.

We gaan als volgt te werk:

1) Analyse en beschrijving bestaande toestand.

2) Opmaak beheervisie met doelstellingen.

3) Opstellen beheerplan met meetstaat (= implementatieplan) en kostenraming.

Naast advies zijn we ook geregistreerd om opleiding te geven aan tuinaannemers (nacecode 81300 – landschapsverzorging) of tuinarchitecten (nacecode 71113). U kunt als tuinaannemer of tuinarchitect een tussenkomst krijgen door de opleidingen m.b.t. de bedrijfsactiviteit.

 

Meer info kunt u bekomen op onze pagina over KMO-portefeuille.

< Keer terug naar het volledige overzicht