Inspiratiegids ecologisch groen op bedrijventerreinen

Auteur: Stefanie Pype
Datum: 28/11/2016

inspiratiegids duurzaam groen op bedrijven

In het kader van het Europees project LIFE Green4Grey waarbij de overheid meer “duurzaam en natuurlijk” groen wenst, werd een inspirerende gids gemaakt over ecologisch groen op bedrijventerreinen. Green4Grey staat voor ‘groene infrastructuur voor grijze verstedelijkte landschappen’. Met dit LIFE project wil de Vlaamse Landmaatschappij samen met de partners investeren in blauwe en groene landschapselementen in de Vlaamse Rand rond Brussel en in De Wijers, in het verstedelijkte gebied rond Hasselt-Genk. In zes projectgebieden wordt een onbebouwde stedelijke restruimte omgevormd tot een aantrekkelijke en veelzijdige natuurlijke plek. Ze richten zich op de burgers, gemeentes, de Vlaamse Overheid, NGO’s, maar ook op bedrijven.

In deze brochure kan je het verhaal lezen van 11 bijzondere bedrijven die een groene en meer natuurlijke werkomgeving belangrijk vinden. De initiatiefnemers hebben de bewuste keuze gemaakt te investeren in een aantrekkelijk en groen bedrijventerrein. De voorbeelden uit de brochure tonen aan dat elk type terrein zijn eigen kansen toekomstperspectieven heeft.

Enkele voordelen van groene infrastructuur op het bedrijventerrein:

green4grey-functies

Wat is een ecologisch groen bedrijventerrein?

Het is een terrein met aanzienlijke oppervlakten groen en blauw dat ecologisch wordt beheerd.

De plaatsing van het terrein is afgestemd op de lijnen en structuren van het omliggende landschap en sluit aan op de omgeving.

Het terrein is op een aangename manier toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Dat kunnen zowel werknemers als recreanten zijn.

Wist je dat groene elementen op een bedrijventerrein de economische hoofdfunctie niet in de weg hoeven te staan en dat ze sterk bijdragen aan de biodiversiteit en aan een hogere omgevingskwaliteit voor werknemers?

De inspiratiegids wil bedrijven stimuleren om bedrijventerreinen op een natuurvriendelijker manier in te richten. Zo kunnen bedrijfssites omgevormd worden van grijze zones in een reeds sterk versteend landschap, naar kwalitatieve landschappelijke verbindingen tussen groene gebieden.

Hier kunt u de inspiratiegids downloaden (pdf).

(bron: green4grey.be)

< Keer terug naar het volledige overzicht