Openbaar onderzoek Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen

Op 16 mei start het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een openbaar onderzoek over de ontwerpkaart van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen. Die kaart bundelt de meest waardevolle bossen die in gebieden liggen die niet bestemd zijn als natuur-, bos- of parkgebied en dus minder goed beschermd zijn. Opmerkingen kunnen ingediend worden zolang het onderzoek loopt – van 16 mei tot 14 juli. Via een verstrengde procedure voor ontbossing zullen die kwetsbare bossen beter worden beschermd.

De mogelijkheid bestaat dat uw bos ten onrechte is opgenomen in de ontwerpkaart van de Meest Kwetsbare bossen. Corridor kan helpen bij het opmaken van een bezwaarschrift: wij onderzoeken de achtergrond van de aanduiding en motiveren waarom een bepaald bosperceel al dan niet onterecht opgenomen is in de ontwerpkaart.