Over ons

Corridor is opgestart met één kernactiviteit: biodiversiteit van bedrijven-, scholen- en gemeenteterreinen verhogen.

“Wij creëren meer natuur voor minder geld. Kort door de bocht komt het daar op neer, want door onze aanpak gaan de kosten voor het onderhoud van de verschillende groenterreinen dalen. Nu zijn er veel bedrijven die zware onderhoudskosten hebben, bijvoorbeeld omdat ze het gras van hun bedrijvenpark om de twee weken moeten maaien. Door de biodiversiteit te verhogen en goed na te denken over de vegetatie, kunnen we die kosten sterk reduceren. Op termijn valt ecologisch groenbeheer tot de helft goedkoper uit dan traditioneel groenbeheer”.

Om dit alles in de praktijk om te zetten en om de kwaliteit te garanderen, werken we met een aantal vaste aannemers of bieden we de aannemer van de klant een opleiding aan. Het succes van Corridor ligt immers in een correcte uitvoering van onze groenbeheerplannen en in de opvolging ervan. Daardoor is de klant ook zeker dat zijn plan effectief gerealiseerd wordt en dat zijn kosten effectief zullen dalen.

Uiteraard speelt ook het esthetische component mee bij de opmaak van een beheerplan. Door de biodiversiteit te verhogen creëer je ook een landschap dat visueel aantrekkelijker is en waar er veel meer beweging in zit, door bijvoorbeeld bepaald vogelsoorten die zich opnieuw gaan nestelen.

shutterstock_177777005

 

Onze ambities

We helpen bedrijvenshutterstock_219066058

We streven naar een hoger rendement en beter imago via goedkoper en milieuvriendelijker beheer van het bedrijfsgroen.

We helpen de natuur

Door het opstellen van een groenbeheerplan op basis van wetenschappelijk onderzoek is het mogelijk om op korte en langetermijn een meerwaarde te bieden voor de natuur en de biodiversiteit.

We helpen de maatschappij

Biodiversiteit is een noodzaak voor onze economie en welzijn, het is de groene motor van onze economie.

 


Onze aanpak om doelen te bereiken

  1. Juiste expertise en kennis
  2. Opmaak duurzaam beheerplan
  3. Uitvoering door geschoolde en bekwame aannemers, onze partners

Unieke win – win


Verschillende parameters