Partners uitvoering beheer- en inrichtingswerken

De aannemers waar we mee samen werken zijn bedrijven die werken volgens de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Milieu
  • Ze dragen zorg voor milieu en omgeving.
  • Ze passen het systeem van geïntegreerd bestrijden toe voor privé en bedrijven.
  • Geen gebruik van chemische gewasbescherming op openbaar domein en respecteren dit ook.

Sociaal
  • Ze dragen zorg voor personeel en doen al het mogelijk om de ergonomie en arbeidsomstandigheden te verbeteren.
  • Uitvoerders en projectleiders krijgen de juiste verantwoordelijkheden en autonomie.
  • Ze implementeren software om efficiënter te kunnen werken.

Rendement
  • Ze doen al het mogelijke om hun bedrijf te professionaliseren aan de hand van een goede structuur en implementatie van systemen.
  • Ze hebben een duidelijke missie en visie.

Daarnaast zijn het bedrijven die opgeleid zijn om dit soort werk te kunnen doen. Beheer van groen is niet hetzelfde als het onderhoud van een siertuin.