Tevredenheidscheck – Kort na opstart

Meten is weten! Klantgericht werken en transparant communiceren zijn twee waarden waar we heel hard op inzetten.

Via een tevredenheidschecklist doen we kort na opstart, herinrichting of omvorming een kwaliteitscontrole bij klanten. Zo kunnen we sneller eventuele knelpunten opsporen en bijsturen.