openstelling

Verwelkom het publiek in jouw natuurdomein

Het openstellen van jouw bos of natuurdomein voor het brede publiek door het aanleggen van wandel- en fietspaden of een speelzone gebeurt best doordacht. Corridor helpt jou met het opmaken van een toegankelijkheidsregeling. Ook het inrichten van jouw domein werken we graag voor jou uit.

Soms is het gewenst de openstelling van jouw domein te bespreken met gebruikers zoals wandelaars, fietsers of spelende jeugd. Corridor zet hiervoor graag een participatief traject op touw.