VOORDELEN VAN GROEN

Een groene omgeving zorgt voor meetbare positieve effecten. ANB gaf de opdracht voor een onderzoek dat de voordelen van groen in kaart moest brengen. Uit het rapport hiervan is gebleken dat groen mensen gezonder maakt, sociale contacten bevordert, hittegolven draaglijker maakt, meer bezoekers lokt… Zelfs het kleinste stukje groen in het stad draagt al z’n steentje bij. Investeren in groen loont!

Gezondheid

Hoe meer groen, hoe milder de seizoenen

Minder wateroverlast

Een zuivere lucht

Een socialere wereld

Recreatie en toerisme

Betere werkomgeving

Woonplaats