Natuur werkt!

Corridor wilt bijdragen aan een duurzame omgeving. Samen met onze klanten werken we aan een natuurlijke leefomgeving. Expertise en kwaliteit komen op de eerste plaats. We werken rond de volgende thema's.

NATUURINRICHTING & BEHEER

plannen, ontwerpen en uitvoeren

ECOLOGISCH ADVIES & EXPERTISE

begeleiden, onderbouwen & aanreiken

BEDRIJVEN & BIODIVERSITEIT

adviseren, ontwerpen & meerwaarde creëren

Project in de kijker

Natuurbeheerplan grenspark Groot Saeftinghe

Opdrachtgever: Agentschap voor Natuur en Bos, Het Zeeuwse Landschap en Natuurpunt

Onze opdrachtgevers

Wij zijn trots en blij met onze klanten. Corridor heeft een gevarieerd klantenbestand en voor het gemak verdelen we onze klanten op in drie groepen: industrie en bedrijven, overheden en bouwbedrijven.

INDUSTRIE & BEDRIJVEN

OVERHEDEN

BOUWBEDRIJVEN

Tijdelijke natuur

Het ontwikkelen van terreinen gebeurt vaak in stappen. Sommige gronden liggen jaren braak voor ze een definitieve bestemming krijgen.

Met een vergunning Tijdelijke natuur kunt u tijdelijk natuur toelaten op uw terrein en nadien opruimen met de maximale rechtszekerheid.

Bij Corridor zijn we gespecialiseerd in blijvende natuur én ook in tijdelijke natuur.

Volg ons op facebook

Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit

Corridor is samen met Departement Omgeving, Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos initiatiefnemer van de Green Deal Bedrijven & Biodiversiteit.

Deze Green Deal moet de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Aandacht voor biodiversiteit kan bedrijven namelijk heel wat voordelen opleveren. Door in deze Green Deal te stappen, ontdek je hoe investeringen in biodiversiteit op korte en lange termijn goed zijn voor het bedrijf, de werknemers, de klanten, de relatie met relevante betrokkenen en het imago van het bedrijf.

Je kan als bedrijf, organisatie of bestuur nog instappen als deelnemende partij!