Breeamstudies

Breeam is een certificaat, een beoordelingssystematiek ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk en vindt ook in ons land zijn ingang. Het is een ratingsysteem om de duurzaamheid van gebouwen en terrein in kaart te brengen.

Breeam staat voor Building Reseach Establishment Environmental Assessment Method. Op basis van 9 categorieen met beoordelingsmodule wordt een kwalitatieve score van 1 tot 5 sterren uitgedrukt welk duurzaamheidsniveau van toepassing is. Per categorie kunnen een aantal credits worden behaald. De volgende categorieën en bijbehorende waardering worden onderscheiden: management (12%), gezondheid (15%), energie (19%), transport (8%), water (6%), materialen (12,5%), afval (7,5%), landgebruik & ecologie (10%) en vervuiling (10%).

Breeam kent drie toepassingsgebieden:

1) Breeam New Build voor nieuwbouw en renovaties van kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen,…
2) Breeam In-Use voor bestaande gebouwen, zowel voor diensten als woningen
3) Breeam Communities voor gebiedsontwikkeling

Corridor adviseert over de categorieën Landgebruik & Ecologie en Water. Als bewijslast voor de onderdelen LE 1, LE 2, LE 4, LE 6 en WAT 6 kunnen we voor u een rapport opstellen. Het Breeam -natuurrapport bestaat uit een terreinstudie en desktopstudie waarbij de opdrachtgever inzicht krijgt in natuurwaarde en welke huidige elementen van belang zijn. Tevens wordt een onderzoek gedaan naar het duurzaam gebruik van bijzondere en zeldzame regionale natuurwaarden versterkt kan worden. Om de kwaliteit en effectiviteit van maatregelen te borgen wordt een beheerplan opgesteld.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de toepassingsgebieden, volgens toepassingsgebied worden volgende elementen opgenomen:

- Irrigatie
- Ecologisch onderzoek naar huidige situatie
- Actieplan met lijst van verbetermaatregelen
- Een beleidsplan met specifieke doelen voor de groen- en ecologische voorzieningen voor het gebouw en de open ruimte, gebaseerd op het ecologisch onderzoek
- Een beheerplan met info over de ecologische kenmerken van het terrein en hoe die te verbeteren of onderhouden, daarin opgenomen visie op ecologie, landschapsinrichting, beheer/onderhoud van groen- en ecologische voorzieningen die de flora en fauna versterken. Een beheerplan heeft minstens een looptijd van 6 jaar.

Wilt u een offerte aanvragen of heeft u vragen over een Breeam-certificatie en de onderdelen Landgebruik & Ecologie en Water?

Wij werken o.a. voor