Ecologische vergroening

Efficiënte, duurzame en natuurtechnische inrichting en beheer van uw terrein

✔ Voor private en openbare terreinen
✔ Pesticidenreductie
✔ Natuur- en milieuwaarde verbeteren
✔ Kosten besparen via onderhoudsvriendelijker beheer
✔ Beeldkwaliteit verbeteren

Ook voor openbare terreinen

Vaak werken we voor overheden en daar wordt in de eerste plaats gevraagd om een beheervisie en uitvoeringsplan te maken. Met het uitvoeringsplan kan het bestuur verschillende offertes opvragen. Hierbij geven we het advies om samen te werken met onze preferred partners. Deze partners zijn opgeleid om groenbeheer en ‘natuur’beheer tot een goed einde te brengen.

Onderhoud van groen met een openbaar karakter, zoals het groen rond bedrijven en op het openbare domein, is een volledig andere aanpak dan het onderhoud van (particuliere)tuinen. Vandaar dat de juiste kennis noodzakelijk is.

Integratie met natuurbeheerplannen en tijdelijke natuur

Bij terreinen waar ook natuur voorkomt kan een groenbeheerplan gecombineerd worden met een natuurbeheerplan dat ingediend wordt bij Agentschap Natuur en Bos. Voor het natuurbeheerplan kan de eigenaar subsidies verkrijgen voor het beheer van het terrein.

Indien een eigenaar tijdelijk natuur wenst toe te laten op zijn/haar terrein in afwachting van de uiteindelijke bestemming kan hiervoor een vergunning tijdelijke natuur worden aangevraagd.

subsidies

Subsidies en fiscale voordelen

Wie een natuurproject wil realiseren kan bij allerlei overheden aankloppen voor subsidies. Het is echter moeilijk om de bomen door het subsidiebos te zien.

Wij hebben voor u een artikel geschreven met een overzicht van de meest relevante subsidies en fiscale voordelen.