Bedrijventerrein Doorn Noord

Groenbeheerplan nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein

Opdrachtgever: SOLVA en Infraplan

Looptijd opdracht: 2018
Doelstellingen:
  • Biodiversiteit en beeldkwaliteit
  • Meerwaardecreatie
  • Kostenreductie groenbeheer
  • Bloemrijke hooilanden
  • Streekeigen beplanting
(foto's zijn als voorbeeld)