Biodiversiteit

Wenst u meer natuur zoals vogels, vlinders en bestuivers op uw (bedrijven)terrein? Ontdek een greep uit onze diensten.

Ecologisch groenbeheer (bedrijven)terreinen

Meer natuur is dringend nodig, ook in onze onmiddellijke omgeving
✔ Voor private en openbare terreinen
✔ Natuur- en milieuwaarde verbeteren
✔ Op een sprekende manier zichtbaarheid geven aan uw duurzaam beleid
✔ Een natuurlijke omgeving voor bewoners, bezoekers, werknemers
✔ Natuur in de onmiddellijke omgeving van woon-werk
✔ Beeldkwaliteit verbeteren


BREEAM Studies

Corridor adviseert over de categorieën Landgebruik & Ecologie. Als bewijslast voor de onderdelen LE 2, LE 4 en LE 5 kunnen we voor u een rapport opstellen. Het Breeam -natuurrapport bestaat uit een terreinstudie en desktopstudie waarbij de opdrachtgever inzicht krijgt in natuurwaarde en welke huidige elementen van belang zijn. Tevens wordt een onderzoek gedaan naar het duurzaam gebruik van bijzondere en zeldzame regionale natuurwaarden versterkt kan worden. Om de kwaliteit en effectiviteit van maatregelen te borgen wordt een beheerplan opgesteld.