Vleermuizen controle

Vleermuizen onderzoek met de juiste technische apparatuur

Vleermuizen zijn niet alleen prachtige dieren, het zijn ook beschermde soorten in België . Het is bij wet verboden ze te vangen en/of te doden, en je mag ook hun verblijfplaatsen niet verstoren, ontoegankelijk maken of beschadigen. Tegen het verstoren van vleermuisverblijfplaatsen wordt, vaak onvrijwillig, wel eens gezondigd. Vele mensen zijn zich niet bewust van de diversiteit aan verblijfplaatsen die verschillende soorten vleermuizen gebruiken. We kennen deze soortengroep van onverwachte confrontaties op grote zolders in oude gebouwen of schuren, maar ook holtes in bomen of verscholen plaatsjes in gebouwen zijn favoriete verblijfplaatsen van o.a. de Rosse vleermuis en de Gewone dwergvleermuis.

Vleermuizencheck?

Bij grote werkzaamheden of bij het snoeien en kappen van bomen is het belangrijk om een vleermuizencheck uit te voeren om het effect van de werken op voorkomende vleermuizen vast te stellen. Zo worden de vleermuizen niet verstoord en kunnen de geplande werken, soms mits kleine aanpassingen in timing of werkmethode, vaak gewoon doorgaan.

Heeft u zelf werken gepland, moet er een boom gekapt worden waar wel eens vleermuizen kunnen in huizen, of vreest u vertraging van geplande werken door deze beschermde soorten? Aarzel dan niet om Corridor te contacteren. We komen graag bij u langs om een vleermuizencheck uit te voeren, en kunnen u door onze ecologische kennis en ervaring met natuurwetgeving vast helpen in het verdere verloop van de werken.

Op die manier streven we naar een tevreden klant, en tevreden vleermuizen!

Onderzoek in het kader van windmolens

In opdracht van ontwikkelaars van windmolenprojecten voeren we voorafgaand een onderzoek uit naar het voorkomen van vleermuizen in het onmiddellijke binnen de perimeter van de windmolens. We brengen bij het onderzoek de aanwezigheid van vliegroutes en het gebruik van jachtgebieden voor vleermuizen in beeld en onderzoeken de aanwezigheid van vogels.