Podcast Corridor

1. Kan economie en natuur een goed huwelijk zijn?

Begijn vraagt het aan Ignace Schops, directeur van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

We hebben naar aanleiding van deze podcast ook een artikel geschreven over het onderwerp "slim bouwen aan onze open ruimte".

2. Met Peter Claus in Boelarebos in Geraardsbergen

Peter heeft het over het Boelarebos en de plannen die natuurstudiebureau Corridor daar mag uitwerken. Hij kiest ondertussen de vuursalamander en de zwarte specht uit tot favoriete soorten.

3. Met Peter Claus en Boswachter Bram over Grenspark Groot Saeftinghe

Natuurstudiebureau Corridor stelde de beheervisie op van Grenspark Groot Saeftinghe. We lichten een tipje van deze beheersluier op en doen dat aan de hand van drie soorten: de grutto, de rugstreeppad en de argusvlinder.