Team

Peter Claus

Natuurbeheerplanning, tijdelijke natuur, juridisch advies, subsidiedossiers, monitoring en inventarisatie
+32 (0) 471 97 37 98
peter.claus@corridor.land

Rik Puls

Natuurbeheerplanning, flora- en faunaonderzoek, monitoring en inventarisatie
+32 (0) 496 04 13 99
rik.puls@corridor.land 

Peter Adriaens

Natuurbeheerplanning, juridisch advies, flora- en faunaonderzoek, monitoring en inventarisatie
+32 (0) 497 47 90 20
peter.adriaens@corridor.land

Stefanie Pype

Projectmanagement, groenbeheerplanning, communicatie, biodiversiteit en bedrijven
+32 (0) 498 72 15 13
stefanie.pype@corridor.land

Lore De Wolf

Projectondersteuning, beheerplannen, Breeamstudies, biodiversiteit en bedrijven
+32 (0) 479 34 42 16
lore.dewolf@corridor.land

Begijn Le Bleu

Natuurcommunicatie & PR
+32 (0) 474 21 44 66
begijn.lebleu@corridor.land

Externe medewerkers

Alleen ga je snel, maar samen kom je verder!

Voor verschillende projecten werken we samen met freelance ecologen met specifieke gebiedskennis of expertise.
We werken o.a. samen met Alex Wieland, specialist agrarisch natuurbeheer, soortenkenner en gebiedskenner Zeeuws Vlaanderen.


Contact

Contacteer ons

Via email

info@corridor.land

Via telefoon

+32 0498 72 15 13