Natuurbeheer

Zowel de overheid als bedrijven tonen de laatste jaren meer interesse in natuur. Overheden en bedrijven zijn op zoek naar gespecialiseerd advies op vlak van natuurbeheer. Corridor helpt u met praktijkgericht ecologisch advies. Onze ecologen hebben een ruime ervaring op het vlak van inventarisatie & monitoring, soortenbeschermingsprogramma's, beheer van verschillende types natuur zoals graslanden, moerassen, kustvegetaties, bossen, heidegebieden. We hebben doorgedreven gebiedsspecifieke kennis voor verschillende regio's in Vlaanderen.

Natuurbeheerplannen

Het opmaken van een beheerplan voor een bos, natuurgebied of park biedt heel wat voordelen. Het terrein van zowel private beheerders als overheden kan duurzaam worden beheerd met aandacht voor de ecologische, de economische en de sociale functie. Een groot voordeel is dat alle vergunningen nodig voor het beheer van uw terrein vervat zitten in het natuurbeheerplan, dus u heeft geen extra natuurvergunningen nodig.


Monitoring en inventarisatie

Meten is weten. Onderzoek van de natuur geeft inzicht in de ecologische situatie van een gebied door het in kaart brengen van de aanwezigheid en de verspreiding van soorten. Enerzijds om het juiste beheer te bepalen, anderzijds om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen is het bepalen van de natuurwaarden van een gebied onmisbaar.