Quickscan biodiversiteit

Biodiversiteit op de brouwerij, bij Heineken in Zoeterwoude

Met een quickscan biodiversiteit brengen wij de biodiversiteit van een projectgebied in kaart.

We starten met een verkennend vooronderzoek: desktopstudie en onderzoek juridisch kader (beschermingsstatuten natuur, erfgoed, ligging t.o.v. beschermingsstatuten) en databases wordt geconsulteerd op aanwezigheid van soorten in de omgeving.
Tijdens het terreinbezoek wordt o.a. de vegetatie opgenomen via BWK methodiek en bij de graslanden wordt ook nog de graslandfase genoteerd. Ook specifieke kensoorten of speciale soorten worden genoteerd. Specifiek soorten onderzoek naar fauna gebeurt hier niet. Wel worden soorten genoteerd die aanwezig zijn. Als we vaststellen dat bijkomend soortenonderzoek interessant is dan kan dit uiteraard ook ingepland worden.

Het eindresultaat is een rapport met de resultaten uit het terreinbezoek en de desktopstudie. Dit rapport vormt de basis voor een biodiversiteitsactieplan.

Pas als je de natuurwaarde kent kan je een actieplan opmaken om de biodiversiteit of natuurwaarden te verhogen.

Voor wie?

Onze ecologen adviseren onze klanten hoe zij hun terrein biodiverser kunnen maken. Dat doen we zowel voor bedrijventerreinen, terreinen in beheer van overheden of private eigendommen zoals landgoederen of kasteeldomeinen.

Waarom heb je een onderzoek nodig?

Waarom niet gewoon wat nestkastjes ophangen?

Hier loopt het volgens ons vaak mis. Natuurwaarden versterken doe je niet enkel met het ophangen van nestkasten of insectenhotels. Je kan de natuurwaarden enkel op een duurzame manier verhogen door dus eerst een onderzoek te doen naar de huidige ecologische waarden. En op basis van de resultaten een plan uit te schrijven met maatregelen die inspelen op het beheer van het landschap met zijn specifieke habitats. We gaan extra habitat creëren voor bepaalde soorten.

Een significante verhoging van de biodiversiteit bereik je dus niet (enkel) met het ophangen van nestkasten zonder meer. Nestkasten zijn bovendien ook enkel nuttig als er een tekort is aan natuurlijke nestplaatsen.

Waarom doen we de moeite om de biodiversiteit te meten en te verhogen?

Natuurwaarden

U helpt mee aan de verhoging van de natuurwaarden in uw omgeving. Met een brede variatie aan vegetaties trek je allerlei fauna zoals nuttige insecten, vogels en zoogdieren aan. Daarnaast is het behoud aan biodiversiteit noodzakelijk om ecosysteemdiensten zoals landbouw te bestendigen.

Gezondheid

Meer biodiversiteit en een kwalitatieve groene omgeving heeft een positief effect op een gezonde leefomgeving. We zijn niet alleen lichamelijk gezonder, maar voelen ons ook beter en zijn productiever in een groene werkomgeving.

Ambassadeur

Door het goede voorbeeld te tonen en het ook uit te dragen inspireert u anderen om hetzelfde te doen. Voor mensen, bedrijven of organisaties die geloven in een positieve impact en een voortrekkersrol willen spelen.