Ecologisch groenbeheer

Meer natuur is dringend nodig, ook in onze onmiddellijke omgeving

✔ Voor private en openbare terreinen
✔ Natuur- en milieuwaarde verbeteren
✔ Op een sprekende manier zichtbaarheid geven aan uw duurzaam beleid
✔ Een natuurlijke omgeving voor bewoners, bezoekers, werknemers
✔ Natuur in de onmiddellijke omgeving van woon-werk
✔ Beeldkwaliteit verbeteren

Zowel voor openbare als private terreinen

Beheeradvies en beheerplanning voor behoud en ontwikkeling van stadsnatuur, stedelijke ecologische structuren en biodiversiteit op bedrijventerreinen.

Integratie met natuurbeheerplannen en tijdelijke natuur

Bij terreinen waar ook natuur voorkomt kan een groenbeheerplan gecombineerd worden met een natuurbeheerplan dat ingediend wordt bij Agentschap Natuur en Bos. Voor het natuurbeheerplan kan de eigenaar subsidies verkrijgen voor het beheer van het terrein.

Indien een eigenaar tijdelijk natuur wenst toe te laten op zijn/haar terrein in afwachting van de uiteindelijke bestemming kan hiervoor een vergunning tijdelijke natuur worden aangevraagd.

subsidies

Subsidies en fiscale voordelen

Wie een natuurproject wil realiseren kan bij allerlei overheden aankloppen voor subsidies. Het is echter moeilijk om de bomen door het subsidiebos te zien.

Wij hebben voor u een artikel geschreven met een overzicht van de meest relevante subsidies en fiscale voordelen.