Missie en visie

We helpen bedrijven

We helpen bedrijven en organisaties bij het vormen van een duurzame visie op hun omgeving en biodiversiteit en na het vormen van de visie zorgen we ervoor dat die in de praktijk wordt gezet. Bedrijven die meer bezig zijn met duurzaam ondernemen kunnen gemakkelijker werknemers betrekken en hebben steeds een positief verhaal te vertellen naar hun stakeholders.

Verder helpen we bedrijven of organisaties bij natuurvraagstukken, zorgen we er bijvoorbeeld voor dat bouwplannen geen onnodige vertraging oplopen via juridisch ecologisch advies.

We helpen de natuur

Door het geven van ecologisch advies en maken van ecologische studies is het mogelijk om op korte en lange termijn een meerwaarde te bieden voor de natuur en de biodiversiteit.

We helpen de maatschappij

Biodiversiteit is een noodzaak voor onze economie en welzijn, het is de groene motor van onze economie.