Onze expertises

Natuurwetgeving bij bouwprocessen

Bereid u zo goed mogelijk voor

Bedrijven, organisaties, privépersonen die nood hebben aan een dienstverlener die de natuurwetgeving door een door kent. Wij helpen met expertise rond natuurwetgeving bij bouwprocessen en onderzoeken in het kader van vergunningsaanvragen.

Verbeteren biodiversiteit en natuurwaarde

Maak een positieve impact

Bedrijven, organisaties, privépersonen die op zoek zijn naar een dienstverlener die hun helpt met een positieve impact te creëren op de omgeving. We helpen u bij het analyseren en het verbeteren van de aanwezige natuurwaarde.

Wie helpen we?

BEDRIJVEN

Bedrijven die nood hebben aan advies rond natuurwetgeving, biodiversiteit, ecologisch groenbeheer.

ACTOREN PROJECTONTWIKKELING

Professionelen zoals studiebureaus, bouwpromotoren, advocaten die betrokken zijn bij projectontwikkeling die nood hebben aan specifiek advies rond natuurwetgeving, ecologisch advies of effecten natuurwetgeving op het project.

TERREINBEHEERDERS

Private of openbare eigenaars van terreinen die nood hebben aan advies rond ecologisch beheer en inrichting.

Waar zijn we goed in?

NATUURBEHEER

Natuurbeheerplannen
Monitoring en inventarisatie

Jeroen Willemsen

BIODIVERSITEIT

Ecologisch groenbeheer (bedrijven)terreinen
BREEAM Studies
Quickscan biodiversiteit
Fullscan biodiversiteit
Actieplan biodiversiteit

Rugstreeppad Mark Zekus

NATUURWETGEVING

Controle beschermde soorten
Voortoets | natuurtoets | passende beoordeling
Tijdelijke natuur
Vleermuizen controle
Broedvogel controle
Advies natuurwetgeving

Natuur werkt!

Corridor wilt bijdragen aan een duurzame omgeving. Samen met onze klanten werken we aan een natuurlijke leefomgeving. Expertise en kwaliteit komen op de eerste plaats. We werken rond de volgende thema's.

Project in de kijker

Natuurbeheerplan grenspark Groot Saeftinghe

Opdrachtgever: Agentschap voor Natuur en Bos, Het Zeeuwse Landschap en Natuurpunt

Onze opdrachtgevers

Wij zijn trots en blij met onze klanten. Corridor heeft een gevarieerd klantenbestand en voor het gemak verdelen we onze klanten op in drie groepen: industrie en bedrijven, overheden en bouwbedrijven.

Tijdelijke natuur

Het ontwikkelen van terreinen gebeurt vaak in stappen. Sommige gronden liggen jaren braak voor ze een definitieve bestemming krijgen.

Met een vergunning Tijdelijke natuur kunt u tijdelijk natuur toelaten op uw terrein en nadien opruimen met de maximale rechtszekerheid.

Bij Corridor zijn we gespecialiseerd in blijvende natuur én ook in tijdelijke natuur.