Thema's

Corridor draagt bij aan een duurzame omgeving. Samen met onze klanten werken we aan een natuurlijke leefomgeving. Expertise en kwaliteit komen op de eerste plaats. Ons werk, onze competenties en diensten zijn onderverdeeld in 3 verschillende thema’s.

NATUURBEHEER

Natuurbeheerplannen
Monitoring en inventarisatie

Jeroen Willemsen

BIODIVERSITEIT

Ecologisch groenbeheer (bedrijven)terreinen
BREEAM Studies
Quickscan biodiversiteit
Compleet flora en fauna onderzoek
Actieplan biodiversiteit

Rugstreeppad Mark Zekus

NATUURWETGEVING

Quickscan flora en fauna
Voortoets | natuurtoets | passende beoordeling
Tijdelijke natuur
Vleermuizen inspectie
Broedvogel inspectie
Advies natuurwetgeving

Onze klanten zijn

BEDRIJVEN

Bedrijven die nood hebben aan advies rond natuurwetgeving, biodiversiteit, ecologisch groenbeheer.

BOUW GERELATEERD

Professionelen zoals studiebureaus, bouwpromotoren, advocaten die betrokken zijn bij projectontwikkeling die nood hebben aan specifiek advies rond natuurwetgeving, ecologisch advies, effecten natuurwetgeving op het project.

TERREINBEHEERDERS

Private of openbare eigenaars van terreinen die nood hebben aan advies rond ecologisch beheer en inrichting.

Waarom komt men bij ons terecht?

Ik ben op zoek naar bescherming

Bedrijven, organisaties, privépersonen die nood hebben aan een dienstverlener die de natuurwetgeving door een door kent. Wij helpen met expertise rond natuurwetgeving bij bouwprocessen en onderzoeken naar aanleiding van vergunningen.

Ik wil een positieve impact maken

Bedrijven, organisaties, privépersonen die op zoek zijn naar een dienstverlener die hun helpt met een positieve impact te creëren op de omgeving. We helpen u bij het analyseren van de natuurwaarden en het verbeteren van de natuurwaarden.