---

Samen op weg naar een toekomstbestendige leefomgeving

Stefanie

Shift 5001 – Inspiratiedag over groenblauw bouwen - Samen op weg naar een toekomstbestendige leefomgeving
---

Samenwerken voor meer biodiversiteit

Stefanie

Unieke biodiversiteit op de terreinen van UCB Pharma dankzij samenwerking tussen UCB Pharma, Corridor en Krinkels. Het thema biodiversiteit wint aan belang en is meer dan vroeger aanwezig in de hoofden van bedrijfsleiders of organisaties. In het voorjaar van 2021 ging Corridor van start met een uitgebreide inventarisatie van de aanwezige natuurwaarde op het terrein, die de basis vormt voor de opmaak van de biodiversiteitsvisie en het actieplan biodiversiteit van UCB Pharma.
---

Corridor brengt soortendiversiteit Hallerbos in kaart.

Stefanie

In het Hallerbos hebben we een jaar lang hard gewerkt aan een studie die onderzocht of het nemen van ontsnipperingsmaatregelen zoals een Ecoduct over de Brusselse Ring nodig is om de aanwezige soortendiversiteit te behouden of te versterken.
---

Biodiversiteit bij een bouwproject?

Begijn

Sta je achter een duurzame toekomst? Dan is biodiversiteit op je bedrijfsterrein daar een belangrijk deel van.
---

Biodiversiteit op een bedrijfsterrein? Corridor zorgt ervoor!

Begijn

Biodiversiteit kan op eenvoudige maar toch doeltreffende manier geïnstalleerd worden op een site. Samen Corridor maakt u een biodiversiteitsactieplan op.
---

De wereld moet investeren in natuur

Begijn

De wereld moet investeren in natuur. Maar ook jij kan het verschil maken. Corridor helpt daarbij graag.
---

Groenbeheer op je terrein? Vraag Corridor om raad

Stefanie

Groenbeheer op je terrein? Vraag Corridor om raad. Waarom houtkanten een paradijs op aarde zijn.
---

Wil jij een positieve impact maken op de biodiversiteit? Corridor helpt.

Begijn

Bedrijven, organisaties en privépersonen die op zoek zijn naar een dienstverlener die hun helpt met een positieve impact te creëren op de biodiversiteit van hun omgeving? Corridor helpt graag.
---

Gespot: Floere, het fluwijn

Begijn

Steenmarters op de cameraval van Corridor. Wat weten we van dit prachtige dier? Natuuronderzoek geeft inzicht in de ecologische waarde van een terrein. Contacteer Corridor.
---

Neem een ecoloog van Corridor in de arm

Begijn

Het is raadzaam om een ecoloog in de arm te nemen van bij de start van uw plannen omdat we kapstokken aanreiken en uw mogelijkheden in het juiste daglicht stellen
---

Laat jouw natuur groeien: inventariseer je terrein.

Begijn

Wat brengen Lore, Rik en Peter van Corridor deze keer in beeld? Salamanders! Benieuwd naar de soorten? Lees dan dit artikel en contacteer Corridor om ook jouw terrein te inventariseren.
---

Biodiversiteit verdient meer aandacht in het bedrijfsleven

Begijn

Corridor helpt bedrijven om meer biodiversiteit te genereren. Contacteer ons voor meer info of neem een kijkje op onze website.
---

CORRIDOR MAAKT VAN JOUW NATUURPROJECT EEN PODCAST

Begijn

Maak werk van natuurcommunicatie: contacteer Corridor.
---

BREEAM in een notendop. Corridor maakt uw bedrijf duurzamer

Begijn

Building Research Establishment Environmental Assessment Method, kortweg BREEAM, is een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van gebouwen met minimale milieu-impact. Dit certificaat moedigt projectontwikkelaars en architecten aan om bij een project voor duurzame opties te kiezen.
---

Projectontwikkelaars moeten meer groen aanplanten: Corridor helpt.

Begijn

Projectontwikkelaars kunnen ons contacteren voor meer uitleg rond natuurbeheer, biodiversiteit, natuurwetgeving en natuurcommunicatie omdat het een grote invloed kan hebben op uw project.
---

De krachtige gevolgen van meer biodiversiteit op uw bedrijf

Begijn

Wist u dat meer natuur een paar onverwachte binnenkoppers met zich meebrengt voor uw bedrijf? Hier zijn vijf quick wins
---

Geïntegreerd natuurbeheer: aandacht voor ecosysteemdiensten

Begijn

Info over natuurbeheerplannen? Lees dan deze inleiding. Niet vergeten: Corridor maakt er werk van.
---

Maak een verhaal van je natuurproject

Stefanie

Verhoog je duurzaam engagement met natuurcommunicatie via Corridor en versterk je imago bij werknemers en klanten. Ontdek deze dienst via de link.
---

Natuurproject in gedachten? Klop aan bij Corridor.

Begijn

Voor het ontwikkelen van een natuurbeheerplan heeft Corridor expertise en ervaring.
---

Natuurcommunicatie: Corridor weet de weg

Begijn

Laat uw groene plannen weten aan de buitenwereld. Het versterkt je merk en draagt bij aan de duurzame gedachte.
---

6000 hectaren natuurbeheerplannen: dat vertrouwen moet je verdienen

Begijn

Hebt u het overzicht van de gerealiseerde projecten van Corridor al eens bekeken? Mooie resultaten die het verschil maken wat biodiversiteit betreft. Check!
---

Inventariseren? Corridor doet meer!

Begijn

Rik 'MacGyver' Puls van Corridor gaat op zoek naar eitjes van de prachtige Sleedoornpage. Een heuse zoektocht. Wilt u ook weten hoe het gesteld is met de natuurwaarde van uw gebied of terrein? Contacteer Corridor
---

Corridor verhoogt de biodiversiteit op je bedrijventerrein

Begijn

Gisteren het VRT NWS gezien? Dan zag je collega Peter. Hij is conservator van de Kalkense Meersen en één van de bezielers om dit 600 ha grote natuurgebied weer natter te maken. Net zoals Peter en Corridor mee aan de basis stonden van de Green Deal, zet de Vlaamse regering in op de strijd tegen
---

Tijdelijke natuur werkt!

Begijn

Corridor kent het juridische instrument Tijdelijke Natuur. Daarom helpen wij de risico's te verkleinen voor ontwikkelaars, en bieden ruimte aan de natuur in Vlaanderen.
---

De keuze van Corridor

Begijn

In dit item laten we Rik Puls, ecoloog bij Corridor, aan het woord over zijn favoriete project dat hij dit jaar mocht inventariseren en een actieplan voor uittekenen
---

Vlinders vallen als vliegen

Begijn

Hoe kunnen we insecten helpen? Van de 67 Vlaamse dagvlindersoorten zijn er al 19 regionaal uitgestorven. 25 soorten zijn in meer of mindere mate bedreigd.
---

Bruggen bouwen in 2021!

Begijn

De ploeg van Corridor wenst je het allerbeste in 2021. Dit jaar zullen we weer klaar staan om al uw ecologische wensen te behartigen. We nemen het graag voor je op. In deze blog kijken we even achterom om vooruit te blikken: Back to the future!
---

Corridor stelt natuurbeheerplan op in Boelarebos

Begijn

Peter Claus van Corridor ging met Begijn op stap voor de tweede aflevering van onze podcast. Hij leidde ons rond in Boelarebos in Geraardsbergen dat een Natura 2000-natuurgebied is. Corridor werkt o.a. natuurbeheerplannen uit voor dit gebied waar een aantal bronnen stromen die langs het beukenbos naar de Gaverbeek en de Dender vloeien. Het zorgt voor een unieke fauna en flora met zicht op een beukengalerij
---

Corridor gastspreker op EU-top business and nature

Begijn

Gisteren was het de tweede dag van de EU-top rond Business and Biodiversity. Begijn vertegenwoordigde er Corridor en kreeg de kans om de GREEN DEAL uit de doeken te doen, een instrument om bedrijventerreinen biodiverser te maken.
---

Slim bouwen aan onze open ruimte

Begijn

Je ziet natuur verdwijnen en er worden nog steeds projecten ontwikkeld of er wordt bijgebouwd. Hoe kunnen zulke bouwprojecten rekening houden met de dalende biodiversiteit die er is?
---

Kleine Peter en de grote windmolen

Begijn

Het plaatsen van een windturbine is in België een vergunningsplichtige activiteit. Peter Adriaens, ecoloog bij natuurstudiebureau Corridor, bekijkt de situatie bij aanvraag van een windmolen. Dit soort projecten dienen dus te worden getoetst aan de natuurwetgeving.
---

De 5 quick wins die de biodiversiteit op je bedrijfsterrein aanwakkeren

Stefanie

Een verplichte natuurtoets bij de opstart van een bouwproject zet aan tot nadenken over de biodiversiteit. Maar ook als het niet strikt noodzakelijk is, kan je kiezen voor ecologische quick wins. Van relatief kleine ingrepen tot het behalen van een duurzaam Breeam-certificaat: je kiest zelf hoever je gaat.
---

Ecologisch omdenken: natuur en bouwprojecten kunnen hand in hand gaan

Stefanie

Bij de aanvang van een bouwproject moet je rekening houden met de verplichte milieuvergunning. Los daarvan kan je ecologie en economie nog beter samen laten werken. “Een ecoloog betrekken bij de start kan je veel tijd en geld besparen en levert je ecologische meerwaarde op”, vertelt Peter Claus, ecoloog bij Corridor. “Velen kennen de mogelijkheden niet van hun eigen bedrijfsterrein.”
---

6 tips om de natuur in je achtertuin te ontdekken

Stefanie

Benieuwd naar welke vogels, zoogdieren of vleermuizen leven in je achtertuin? Wordt 2020 jouw jaar van de biodiversiteit?
---

Subsidies voor uw natuurproject

Stefanie

Wie een natuurproject wil realiseren kan bij allerlei overheden aankloppen voor subsidies. Het is echter moeilijk om de bomen door het subsidiebos te zien.
---

Nieuwe natuurbeheerplan

Stefanie

De Vlaamse Overheid werkte afgelopen jaren hard aan de integratie van het Natuur- en Bosdecreet. Beide wetgevingen werden in verschillende stappen omgevormd naar 1 natuurdecreet dat aangepast zal zijn aan de huidige maatschappelijke noden.
---

Vergunning Tijdelijke Natuur: Een veilige haven voor bedrijf en natuur.

Stefanie

Een bedrijventerrein wordt doorgaans in verschillende stappen ontwikkeld. Veel gronden liggen jaren braak voor ze een definitieve bestemming krijgen. Deze terreinen moeten echter in gebruik kunnen worden genomen zodra de bedrijfsplanning dit vereist.
---

Tijdelijke Natuur werkt!

Stefanie

Nederland loopt alweer voor op Vlaanderen. In 2009 werd de eerste ontheffing Tijdelijke Natuur afgegeven in Nederland. Ondertussen zijn we 10 jaar later en is er maar één conclusie: Tijdelijke Natuur werkt.