---

Tijdelijke Natuur werkt!

Stefanie

Nederland loopt alweer voor op Vlaanderen. In 2009 werd de eerste ontheffing Tijdelijke Natuur afgegeven in Nederland. Ondertussen zijn we 10 jaar later en is er maar één conclusie: Tijdelijke Natuur werkt.
---

UITGESTELD:Studiedag: Tijdelijke Natuur voor bedrijven en openbare besturen

Stefanie

Steeds meer bedrijven, organisaties en overheden bekommeren zich om hun impact op de omgeving en biodiversiteit. Samen met Corridor organiseert Centrum Duurzaam Groen een infosessie over tijdelijke natuur voor bedrijven en openbare besturen.
---

Subsidies voor uw natuurproject

Stefanie

Wie een natuurproject wil realiseren kan bij allerlei overheden aankloppen voor subsidies. Het is echter moeilijk om de bomen door het subsidiebos te zien.
---

Nieuwe natuurbeheerplan

Stefanie

De Vlaamse Overheid werkte afgelopen jaren hard aan de integratie van het Natuur- en Bosdecreet. Beide wetgevingen werden in verschillende stappen omgevormd naar 1 natuurdecreet dat aangepast zal zijn aan de huidige maatschappelijke noden.
---

Vergunning Tijdelijke Natuur: Een veilige haven voor bedrijf en natuur.

Stefanie

Een bedrijventerrein wordt doorgaans in verschillende stappen ontwikkeld. Veel gronden liggen jaren braak voor ze een definitieve bestemming krijgen. Deze terreinen moeten echter in gebruik kunnen worden genomen zodra de bedrijfsplanning dit vereist.
---

6 tips om de natuur in je achtertuin te ontdekken

Stefanie

Benieuwd naar welke vogels, zoogdieren of vleermuizen leven in je achtertuin? Wordt 2020 jouw jaar van de biodiversiteit?
---

De 5 quick wins die de biodiversiteit op je bedrijfsterrein aanwakkeren

Stefanie

Een verplichte natuurtoets bij de opstart van een bouwproject zet aan tot nadenken over de biodiversiteit. Maar ook als het niet strikt noodzakelijk is, kan je kiezen voor ecologische quick wins. Van relatief kleine ingrepen tot het behalen van een duurzaam Breeam-certificaat: je kiest zelf hoever je gaat.
---

Ecologisch omdenken: natuur en bouwprojecten kunnen hand in hand gaan

Stefanie

Bij de aanvang van een bouwproject moet je rekening houden met de verplichte milieuvergunning. Los daarvan kan je ecologie en economie nog beter samen laten werken. “Een ecoloog betrekken bij de start kan je veel tijd en geld besparen en levert je ecologische meerwaarde op”, vertelt Peter Claus, ecoloog bij Corridor. “Velen kennen de mogelijkheden niet van hun eigen bedrijfsterrein.”