Natuuronderzoek geeft inzicht in ecologische waarde van een terrein

De cameraval van de ecologen van Corridor draait op volle toeren tijdens het hoogseizoen. En deze keer stootten ze op mooie beelden van twee zoogdieren.

Steenmarters zijn geen zeldzaamheid meer in ons land. Integendeel: dit roofdier komt steeds vaker voor. Omdat deze martersoort beschermd is kan het herstellen van een periode waar het gevangen en afgeschoten werd. Hij houdt van loofbossen maar durft tegenwoordig de nabijheid van mensen op te zoeken en neemt zijn intrek wel eens op een zolder of tussen een spouwmuur. Vertoeft ook soms in een grote nestkast bestemd voor uilen. Goede schuilplaatsen in een afwisselend landschap genieten dus zijn voorkeur. Het speelse karakter van het dier, ook wel fluwijn genoemd, komt mooi tot uiting in het filmpje. Ze jagen meestal ’s nachts en eten voornamelijk dierlijk voedsel maar eten ook bessen, vruchten, eieren e.d. Ze houden ook wel eens van een kippetje. Als er steenmarters in je buurt wonen is het aangeraden voor een goede afscherming te zorgen.

Wilt u ook weten hoe het gesteld is met de natuurwaarde van uw gebied of terrein? Contacteer Corridor

Vlaams schrijver Ernest Claes schreef in 1950 Floere, het fluwijn, een verhaal over een jonge steenmarter op een boerderij. Hij deed dat met grote precisie waaruit veel liefde voor de natuur spreekt.

Speelse steenmarters: al een poosje terug van weggeweest

Natuuronderzoek geeft inzicht in de ecologische waarde van een (natuur)gebied door het in kaart brengen van de aanwezigheid en verspreiding van soorten.
Voor het bepalen van het juiste beheer is het onmisbaar om de aanwezige natuurwaarden van een gebied goed in kaart te hebben. Maar ook om aan wettelijke verplichtingen te voldoen is natuuronderzoek soms vereist.

Wilt u ook weten hoe het gesteld is met de natuurwaarde van uw gebied of terrein? Contacteer Corridor: Inventarisatie en monitoring (corridor.land)