Natuurwetgeving

Natuurwetgeving kan een grote invloed hebben op uw project. Laat u zorgvuldig begeleiden door onze natuurexperten.

Quickscan flora en fauna

Iedereen die voornemens heeft een projectgebied of gebouw te ontwikkelen (renovatie en sloop) of een bestemming te wijzigen krijgt te maken met de complexe natuurwetgeving.

Een goed voorbereid man of vrouw is er twee waard. Het gebeurt heel vaak dat een bouwproces heel wat kostbare vertraging oploopt doordat men niet goed op de hoogte is van de natuurwetgeving. We kunnen u helpen doorheen het bouwproces met specifieke expertise rond natuurwetgeving.


Voortoets | natuurtoets | passende beoordeling

De regelgeving op vlak van natuur- en bos is zeer complex. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten natuurtoetsen. Naast de natuurtoets (die gebruikt wordt om na te gaan of er schade is aan de natuur) is er sprake van bv. de verscherpte natuurtoets, de voortoets en de passende beoordeling. Om het nog moeilijker te maken, de verscherpte natuurtoets wordt ook wel de VEN-toets genoemd en de passende beoordeling wordt de habitattoets genoemd.

Elke toets heeft zijn eigen juridisch werkingsgebied.