Broedvogel controle

Vogel onderzoek

Onderzoek naar het voorkomen van (broed)vogels wordt in de praktijk gedaan om verschillende redenen. In het kader van een vergunningsdossier is het nodig om inzicht te krijgen in de aanwezige beschermde soorten op of in de nabije omgeving van het projectgebied.

Anderzijds levert de inventarisatie informatie op over o.a. de effecten van gevoerde beheer.

Niet enkel overheden of bedrijven omwille van beleid of natuurwetgeving hebben interesse in dit soort onderzoek. Ook private eigenaars van landgoederen weten graag wat aanwezig is op hun terrein.

Heeft u werken gepland en vermoedt u aanwezigheid van nesten? Vreest u vertraging omwille van een beschermde soort?

Broedvogel inspectie nodig?

Start u binnenkort met werken op uw terrein in het broedseizoen (15 maart - 15 juli)? Laat dan door ons een broedvogelinspectie doen. Wij controleren of er broedende vogels aanwezig zijn op het terrein en kunnen u helpen bij het nemen van mitigerende maatregelen.