Fullscan biodiversiteit

Voorjaarsflora in bloei

Wordt dit jouw jaar van de biodiversiteit? Heb je altijd al willen weten welke verschillende plant- en diersoorten voorkomen op je domein of in je tuin? Corridor komt naar je toe, gewapend met verrekijker, vlindernet, een hoop enthousiasme en uitgebreide ecologische kennis. Onze biodiversiteitswaardemeting toont of je terrein een heuse ecologische hotspot is, en geeft je een gedetailleerd beeld van welke soorten er voorkomen. Natuurlijk geven we graag mee hoe er nog beter kan worden beheerd, zodat je in de toekomst nog meer soorten kan aantreffen.

Hoe gaan we te werk?

Samen met de klant leggen we de focus van de opdracht vast waarbij een combinatie van volgende onderdelen mogelijk is:

 • Bespreking algemene biodiversiteitswaarde.
 • Opmaak van een biodiversiteitsactieplan met aanbevelingen.
 • Detailinventarisatie van verschillende soortengroepen zoals:

  • Zoogdieren
  • Planten
  • Amfibieën
  • Dagvlinders
  • Nachtvlinders
  • Bijen
  • Libellen
  • Vleermuizen
  • Kevers
  • Vissen

 • Samenstellen van een brochure met alle waargenomen soorten (incl. foto, locatie van de waarneming en enkele algemene kenmerken)
 • Opmaak van een volledig natuurbeheerplan met o.a. een oplijsting van de gestelde natuurdoelen en uit te voeren beheermaatregelen.

Waarom doen we de moeite om de biodiversiteit te meten en te verhogen?

Natuurwaarden

U helpt mee aan de verhoging van de natuurwaarden in uw omgeving. Met een brede variatie aan vegetaties trek je allerlei fauna zoals nuttige insecten, vogels en zoogdieren aan. Daarnaast is het behoud aan biodiversiteit noodzakelijk om ecosysteemdiensten zoals landbouw te bestendigen.

Gezondheid

Meer biodiversiteit en een kwalitatieve groene omgeving heeft een positief effect op een gezonde leefomgeving. We zijn niet alleen lichamelijk gezonder, maar voelen ons ook beter en zijn productiever in een groene werkomgeving.

Ambassadeur

Door het goede voorbeeld te tonen en het ook uit te dragen inspireert u anderen om hetzelfde te doen. Voor mensen, bedrijven of organisaties die geloven in een positieve impact en een voortrekkersrol willen spelen.