Groenblauw actieplan

Biodiversiteit op de brouwerij, bij Heineken in Zoeterwoude

Een groenblauw actieplan is een praktische handleiding om je terrein of project klimaatadaptief en biodivers in te richten of om te vormen.

In een actieplan worden samen met de klant doelstellingen uitgewerkt, op basis van de prioriteiten van die klant.

We werken rond de volgende thema's in het actieplan: klimaat, biodiversiteit en gezondheid.

De doelstellingen waarop de klant zich wil inzetten worden vertaald naar duidelijke, makkelijk toe te passen en terreinspecifieke maatregelen.

In een actieplan worden volgende thema's behandeld

Biodiversiteit

Leefgebied creëren voor soorten
Terrein doorwaadbaar maken (‘stepping stone’)

Klimaat

Omgaan met veranderend klimaat
(droogte, hitte en wateroverlast)

Gezondheid

Gezonde leefomgeving creëren
voor gebruikers van terreinen

Klimaat adaptief of klimaat robuust

Wat is een klimaatadaptief of klimaatrobuust terrein?

  • Terrein waar groen en blauw geïntegreerd zijn
  • Slimme inrichting van terrein
  • Samenwerken met natuur

Rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering:

  • Hitte
  • Droogte
  • Wateroverlast

 

Op basis van het vooronderzoek werken we een keuzemenu uit met acties waar u zelf een selectie kunt uit kiezen naargelang budget en ambitie.

Voor wie?

Onze ecologen adviseren onze klanten hoe zij hun terrein biodiverser, klimaatrobuuster en gezonder kunnen maken. Dat doen we zowel voor bedrijventerreinen, terreinen in beheer van overheden of private eigendommen zoals landgoederen of kasteeldomeinen.

Waarom heb je een actieplan nodig?

Bij de opmaak van een actieplan worden eerst de doelstellingen vastgelegd. Op basis van die doelstellingen worden concrete maatregelen uitgewerkt. Een doelstelling kan bijvoorbeeld zijn het verhogen van de aanwezigheid van Oeverzwaluw en een maatregel kan zijn het plaatsen van een permanente Oeverzwaluw wand. Of een andere doelstelling kan zijn het creëren van extra buffercapaciteit. Een maatregel dat hierbij past is bijvoorbeeld het inrichten van wadi's.

Voordelen van een goed doordachte groenblauwe inrichting

Economisch interessant

Diefstalpreventie
Verhoogt vastgoedwaarden
Wakkert concentratie en creativiteit aan
Bindmiddel voor mensen binnen organisatie
Beter in uw vel in groene omgeving
Vlottere implementatie regel en wetgeving

Leef- en werkomgeving

Beeldkwaliteit
Brengt verkoeling
Voorkomt wateroverlast
Ondersteunt biodiversiteit
Positief effect op productiviteit
Positief effect op fysieke en mentale gezondheid

Imago

Maakt engagement zichtbaar
Toonbeeld van duurzaam beleid
Betere relatie omwonenden en lokale overheid
Bevordert het imago van aantrekkelijke werkgever
Versterkt imago bij klanten
Gratis reclame