Hoe waardevol is de natuur voor de mens? Als je er even over nadenkt zul je merken hoe onmisbaar het is en dat we er onlosmakelijk deel van uitmaken.

Een natuurgebied levert ecosysteemdiensten. Een bos kan ons b.v. hout leveren maar het zorgt ook voor een stabiel microklimaat. Miljoenen regenwormen, schimmels en bacteriën zorgen voor de vruchtbaarheid van onze bodem. Natuurbeleving is een indirecte, maar niet te verwaarlozen factor die meespeelt in ons welbevinden. Het geeft ons inspiratie en ontstresst veel mensen. Voor anderen is dan weer de recreatieve factor van onze natuur belangrijk.

Natuur is onmisbaar en we maken er onlosmakelijk deel van uit

Binnen de integratie van het Natuur- en Bosdecreet die in 2017 in verschillende stappen werden omgevormd naar 1 natuurdecreet, doet het concept ‘geïntegreerd natuurbeheer’ zijn intrede.

Bamboo leaf canopy
Een bos levert ons meer diensten op dan we dachten

Natuurterreinen kunnen namelijk duurzaam worden beheerd met aandacht voor de ecologische, de economische en de sociale functie die de ecosysteemdiensten vormen. De onderlinge verhouding tussen deze functies wordt bepaald door de ambities van de eigenaar en de draagkracht van een gebied.

Corridor maakt natuurbeheerplannen en geïntegreerde beheerplannen voor Onroerend Erfgoed & Natuur.

Wie een natuurbeheerplan laat opmaken door Corridor, kan dit laten goedkeuren door het ANB (Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Een goedgekeurd natuurbeheerplan is 24 jaar geldig en houdt alle vergunningen, machtigingen en ontheffingen in het kader van het natuur – en bosdecreet in die nodig zijn om de geplande werken uit te voeren. De overheid voorziet ook subsidies voor wie beheermaatregelen neemt die leiden tot meer kwalitatieve natuur.

Natuurbeheerplannen concreet? Lees hier over de verschillende types natuurbeheerplan op onze blog:

https://corridor.land/blog/nieuwe-natuurbeheerplan/?lid=4884