Wilt u een natuurproject realiseren? Dan begint Corridor na een inloopgesprek met een inventarisatie van het gebied of terrein. Dat is soms nodig omdat onderzoek van de natuur inzicht geeft in de ecologische situatie van een gebied door het in kaart brengen van de aanwezigheid van soorten. Zo kunnen wij het juiste beheer bepalen maar kan er ook aan wettelijke verplichtingen voldaan worden. Onze ecologen hebben ruime ervaring wat monitoring en ecologisch advies betreft.

Wij hebben voor u een artikel geschreven met een overzicht van de meest relevante subsidies en fiscale voordelen

Het opmaken van een beheerplan is een volgende stap. Het terrein van zowel private eigenaars als overheden kan worden beheerd met aandacht voor de ecologische, de economische en de sociale functie. Een groot voordeel is dat alle vergunningen nodig voor het beheer van uw terrein vervat zitten in het natuurbeheerplan, dus u heeft geen extra natuurvergunningen nodig.

Beautiful woodland path
Photographer: Lukasz Szmigiel | Source: Unsplash

Wie een natuurproject wil realiseren kan bij allerlei overheden aankloppen voor subsidies. Het is echter moeilijk om de bomen door het subsidiebos te zien.

Wij hebben voor u een artikel geschreven met een overzicht van de meest relevante subsidies en fiscale voordelen. U vindt het hier:

Corridor | Subsidies en fiscale voordelen