Maak ecologische impact met kleine ingrepen

Een verplichte natuurtoets bij de opstart van een bouwproject zet aan tot nadenken over de biodiversiteit. Maar ook als het niet strikt noodzakelijk is, kan je kiezen voor ecologische quick wins. Van relatief kleine ingrepen tot het behalen van een duurzaam Breeam-certificaat: je kiest zelf hoever je gaat.

De biodiversiteit op je projectsite verbeteren heeft zijn voordelen voor de natuur. “Onze historische gebouwen en schilderijen zoals die van Jan van Eyck beschouwen we als zeer waardevol. Waarom kijken we ook zo niet naar de natuur die zo eigen is aan onze regio?”, zegt ecoloog Peter Claus. “Ook hier hebben we een regenwoud te beschermen. De Kalmthoutse heide bijvoorbeeld, is een typisch stukje natuur dat je maar op enkele plekken in Noord-Europa vindt.”

Alle verschillende soorten op aarde houden de natuur in balans. Maar verschillende diersoorten zijn meer afhankelijk geworden van de mens, omdat ze zich niet zo snel kunnen aanpassen aan de snel veranderende omgeving. Als mens kunnen we dus rekening houden met hen, zeker bij de start van een bouwproject, maar ook erna. Vaak hoeven ingrepen niet meer te kosten en leveren ze zelfs extra economische voordelen op.

Deze 5 quick wins geven je inspiratie om aan de slag te gaan op je eigen projectsite:

1. Plant streekeigen soorten flora

Kies voor planten en bomen die ook in de regio zouden willen groeien zonder toedoen van de mens. Een inheemse zomereik trekt tot 700 specifieke insecten aan terwijl een exoot zoals een Amerikaanse eik voor amper 120 insecten zorgt. Die insecten zijn voedsel voor onder andere vogels. Of kies eens niet voor het klassieke-en-uitheemse-buxushaag-recept. De buxusmot kent geen inheemse vijanden, waardoor die kan blijven uitbreiden en voor een echte plaag kan zorgen. Kiezen voor streekeigen flora brengt een gebalanceerde biodiversiteit teweeg.

2. Denk aan je gevel en dak

De omgeving veranderde de afgelopen jaren sneller dan de natuur kan volgen. Vroeger schuilden mussen onder de dakpannen, maar de meeste daken liggen er zo perfect bij dat dat niet meer lukt. Ook andere soorten zoals gierzwaluwen en vleermuizen ondervinden hinder. Om terug een veilige zone voor hen te creëren kan je nestkastjes ophangen of een paar holle stenen integreren in je gevel. Ook een groendak is zeer nuttig voor de natuur en isoleert meteen je gebouw extra. Via een biodiversiteitswaardemeting weet je welke fauna en flora er zijn in je directe omgeving en wat de impact daarvan is. En door een soortenonderzoek verneem je of er broedvogels of vleermuizen op je terrein leven.

3. Kies een halfverharde parking

In Vlaanderen hebben we nogal de neiging om veel buitenruimte zoals betonnen parkings aan te leggen maar dat is een verlies voor de natuur. In plaats van verharding kan je bijvoorbeeld grastegels of halfverhardingen gebruiken. Daardoor infiltreert regenwater beter in de grond en levert dat meer grondwater op. Ook wordt de omgeving minder warm als de zon hard schijnt.

4. Leg een ecologische wadi aan

Gebufferd regenwater in een wadi of wateropslagplaats vult grondwaterreserves aan. Vaak wordt gekozen voor een betonnen constructie, maar je kan opteren voor een natuurvriendelijke wadi die de biodiversiteit stimuleert. Ook in een stedelijke omgeving betekent het een ecologische én vaak esthetische surplus. Een natuurlijke wadi kan dekking bieden aan kleine zoogdieren, vlinders en sprinkhanen en ook amfibieën zoals kikkers.

5. Ga voor een tijdelijke natuurinvulling

Een project ontwikkelen kan een tijd duren, waardoor er op braakliggende terreinen spontaan natuur ontstaat. Als er dan beschermde planten- of diersoorten verschijnen, kan het project daardoor -soms jaren- vertraging oplopen. Met een vergunning tijdelijke natuur verhelp je dat. De natuur floreert volop op het terrein tot het project van start gaat. Dan wordt de natuur terug verplaatst en kan je meteen beginnen aan de bouw. Het is een win-win voor de natuur én jou want je hoeft het terrein ondertussen niet te onderhouden.

Elke omgeving is anders, dus een ecoloog inschakelen is altijd handig. We kunnen je adviseren, de site inventariseren, een vergunning aanvragen en/of een actieplan maken en uitvoeren.

Wil je weten hoe je de biodiversiteit laat floreren op jouw site?

Contacteer ons voor een verkennend gesprek.