Biodiversiteit kan op eenvoudige maar toch doeltreffende manier geïnstalleerd worden op een site. Afhankelijk van budget en/of mogelijkheden kan er worden gekeken naar de meest efficiënte wijze om meer natuur te ontwikkelen. Samen met ecologen van Corridor maken we dan een biodiversiteitsactieplan op.

Dat kan door bloemenweidemengsels in te zaaien, maaibeheer toe te passen en houtkanten aan te planten met hazelaar, boswilg, spork of meidoorn. Deze elementen zijn een bron aan voedsel en beschutting voor heel wat dieren. Na een inventarisatie kan een faunapaal uitkomst bieden om nestgelegenheden voor meerdere soorten te combineren. Bezoekers van deze paal zijn bijvoorbeeld de huiszwaluw en de dwergvleermuis.

Afhankelijk van budget en mogelijkheden bekijkt Corridor de mogelijkheden om biodiversiteit te stimuleren

Op deze manier kan een eerste stap gezet worden naar meer natuur op je site en stapsgewijs evolueren naar meer of andere maatregelen

Een faunapaal verwelkomt dwergvleermuis én huiszwaluw

Op deze manier kan een eerste stap gezet worden naar meer natuur op je site en stapsgewijs evolueren naar meer of andere maatregelen;

Meer info? https://corridor.land/actieplan-biodiversiteit/