Tijdelijke Natuur ontstaat spontaan als wordt afgezien van natuurwerend beheer. De grondeigenaar heeft vooraf juridische toestemming geregeld om deze natuur op een later tijdstip te mogen verwijderen. Het is een heel mooi voorbeeld waarbij samenwerking tussen overheden, natuurorganisaties en bedrijven winst oplevert voor iedereen.

Naast ontginners zijn ook projectontwikkelaars gebaat met een vergunning tijdelijke natuur.

In Vlaanderen liggen tienduizenden hectares bouwgrond vaak jarenlang braak. Het braakliggende terrein ontwikkelt in afwachting van een definitieve bestemming vaak spontaan tot natuur waar zich dan beschermde soorten kunnen vestigen.

Tijdelijke natuur kan hier een win-win zijn voor zowel de projectontwikkelaar, de buurt als de natuur. Meer info over tijdelijke natuur kan u bekomen via http://www.corridor.land/tijdelijke-natuur/

Photographer: Sigmund | Source: Unsplash