De makkers van Corridor deden weer fijn inventarisatiewerk. Wat brengen Lore, Rik en Peter deze keer in beeld?

Op dit filmpje zie je drie prachtige salamandersoorten van onze eigen Vlaamse bodem. Kijk je even mee? De alpenwatersalamander valt met zijn heldere, oranje buik het meest op. De salamander met de stippen op de olijfkleurige buik is de kleine watersalamander. De mannetjes zien er deze tijd van het jaar ook wat kleuriger uit met hun gelige buik. Maar er is nog een derde soort in het aquarium. Het is de vinpootsalamander. Ze hebben tamelijk dikke zwemvoetjes en een fijnere staart.

Inventarisatie is het onderzoeken of een bepaalde soort voorkomt in een gebied of op een terrein. Dat geeft nuttige informatie voor het beheer of het beleid. Daarnaast kan met de verzamelde gegevens beoordeeld worden of een gewenste maatregel effecten heeft op beschermde soorten of kwetsbare gebieden.

Wilt u ook weten hoe het gesteld is met de natuurwaarde van uw gebied of terrein? Contacteer dan Corridor.

Natuuronderzoek geeft inzicht in de ecologische waarde van een (natuur)gebied door het in kaart brengen van de aanwezigheid en verspreiding van soorten.
Voor het bepalen van het juiste beheer is het onmisbaar om de aanwezige natuurwaarden van een gebied goed in kaart te hebben. Maar ook om aan wettelijke verplichtingen te voldoen is natuuronderzoek soms vereist. Corridor maakt gebruik van hightech-materiaal zoals vleermuisdetectoren, wildcamera’s of nachtvlindervallen om de veelheid aan soorten op je terrein waar te nemen.

Inventarisatie vormt de basis van een biodiversiteitsactieplan. Enkel op die manier kan de natuur toenemen op je terrein.

Wilt u ook weten hoe het gesteld is met de natuurwaarde van uw gebied of terrein? Dan kan je b.v. kiezen voor een quickscan inventarisatie. Het eindresultaat is een rapport met de bevindingen uit het terreinbezoek en de desktopstudie. Dit kan de basis vormen voor een biodiversiteitsactieplan waaruit een keuze kan gemaakt worden. Op die manier verhogen wij samen met u de biodiversiteit van uw terrein.

Contacteer Corridor: Inventarisatie en monitoring (corridor.land)