Waarom zijn houtkanten een paradijs op aarde?

Houtkanten zijn meer dan nuttig voor kleine zoogdieren, vogels en insecten. Inheemse boomsoorten zoals hazelaar, boswilg, spork of meidoorn bieden voedsel, beschutting en nestgelegenheid aan verschillende diersoorten. Veel insecten voltooien hier hun levenscyclus van ei tot volwassen stadium. In het najaar profiteren sommige vogelsoorten dan weer van de vruchten van de lijsterbes.

Houtkant

Houtkanten zijn lijnelementen met struiken of bomen die worden beheerd door het jonge bos af te hakken waardoor er stronken uitlopen. Op die manier ontstaat er een ‘struikenbos’. Vroeger werden deze om de vijf tot acht jaar gekapt en gebruikt voor gerief- of brandhout. Het hoogtepunt van het gebruik was in de negentiende eeuw. Doordat mensen geen geriefhout meer nodig hebben is deze techniek in onbruik geraakt. Je ziet ze echter terug ontstaan als natuurbeheer omdat ze de biodiversiteit aanwakkeren. Ze hebben ook een verbindende functie op landschapschaal. Zo worden er stapstenen gemaakt die het de dieren makkelijker maakt om uit te zwermen.

Op de foto zie je een voorbeeld van een grillige hakhoutstoof die waarschijnlijk ergens halverwege de twintigste eeuw de kans kreeg om uit te groeien.

Meer natuur in onze omgeving is dringend nodig. Corridor helpt je daar graag bij. Houtkanten aanleggen is maar één facet van groenbeheer dat kan uitgevoerd worden nadat onze ecologen poolshoogte genomen hebben van de mogelijkheden op je terrein.

Voor wie en waarom?

✔ Voor private en openbare terreinen
✔ Natuur- en milieuwaarde verbeteren
✔ Op een sprekende manier zichtbaarheid geven aan uw duurzaam beleid
✔ Een natuurlijke omgeving voor bewoners, bezoekers, werknemers
✔ Natuur in de onmiddellijke omgeving van woon-werk
✔ Beeldkwaliteit verbeteren

Meer info? Check Ecologische vergroening van terreinen (corridor.land)

Deze hakhoutstoof groeide uit nadat deze ongemoeid werd gelaten halverwege de twintigste eeuw.