Waarom ‘onze’ Rik van Brown Fields houdt

In dit item laten we Rik Puls, ecoloog bij Corridor, aan het woord over zijn favoriete project dat hij dit jaar mocht uitwerken.

Naast inventaristatie levert Corridor ook een actieplan af

Voor Rik is dat het werk op een brownfield, een verlaten of onderbenut terrein dat moeizaam tot herontwikkeling kan komen door b.v. hoge ontwikkelingskost:

Rik tijdens een inventarisatie van vlinders op een oud industrieterrein

“We inventariseerden de terreinen van een oude textielfabriek, die recent gekocht is en ontwikkeld zal worden . Het leuke aan dit soort opdrachten is dat je vaak verrast wordt door de aanwezige natuurwaarde die gekoppeld is aan verlaten gronden in stedelijke context. Door het relatief hoge aanbod aan nectar in vergelijking met de urbane omgeving, kan je er verschillende soorten vlinders en wilde bijen vinden. In dit geval waren bv. kaasjeskruiddikkopje, bruin blauwtje en de pluimvoetbij aangename verrassingen, maar ook de slechtvalk die er jaagt op de aanwezige stadsduiven. Naast de gebruikelijke inventarisaties leverden we eveneens een actieplan af. In dit plan staan verschillende maatregelen op maat van het terrein om de biodiversiteit te versterken. Door reeds in een vroege fase van het project betrokken te worden, kunnen we zo samen met de projectontwikkelaar een enorme ecologische meerwaarde creëren en de oude industriële site laten heropleven”.

We kunnen een enorme ecologische meerwaarde creëren op een oude industriële site

Natuurwetgeving kan een grote invloed hebben op uw project. Laat u zorgvuldig begeleiden door onze natuurexperten. Meer info? Natuurbeoordeling, natuureffecten en de invloed van natuurwetgeving op bouw projecten (corridor.land)

Een inventarisatie van een bepaalde soort geeft nuttige informatie voor het beheer of het beleid. Daarnaast kan met de verzamelde gegevens beoordeeld worden of een gewenste maatregel (negatieve) effecten heeft op beschermde soorten of kwetsbare gebieden. Meer info? Inventarisatie en monitoring (corridor.land)