Corridor interviewt Ignace Schops: ‘ik pleit voor de open ruimte BTW-inclusief’

Ignace Schops, bezieler van het Nationaal Park Hoge Kempen, beet de spits af in de podcastreeks Corridor, een reeks waar wij zoeken naar raakvlakken binnen biodiversiteit, economie en ecologie. In die eerste aflevering hebben Begijn en Ignace het o.a. over de zorg voor de open ruimte, de bouwshift en hoe natuurbehoud daar een hand in kan helpen.

Begijn: Je ziet natuur verdwijnen en er worden nog steeds projecten ontwikkeld. Hoe kunnen zulke bouwprojecten rekening houden met de dalende biodiversiteit?

Ignace: ‘Twee dingen wil ik daar over zeggen. Ten eerste: natuurbehoud werkt. Daar waar investeringen worden gedaan voor de natuur is het resultaat positief. Dat kan je in bijna geen enkele sector zeggen.

Daar waar investeringen worden gedaan voor de natuur is het resultaat positief

Maar hoe gaan we een natuurtransitie mogelijk maken als je spreekt in termen van de bouwshift? Ik denk dat we hierin slim moeten zijn. Wij moeten niet vragen om te stoppen met bouwen. Wij moeten vragen om te bouwen daar waar het kan. Amsterdam begint bijvoorbeeld zo te werken: als er iets nieuws wordt gebouwd dan wordt er eerst iets afgebroken.

Waarom zouden de landbouwers, natuurbeschermers, erfgoedbewakers en grote landheren die er zijn niet een pact sluiten voor de open ruimte? We houden open wat er open is. Dat is stap één. Stand still, dus bevriezen wat er is.

Wij moeten niet vragen om te stoppen met bouwen. Wij moeten vragen om te bouwen waar het kan.

De volgende stap zal uitbreiden zijn maar dan BTW-inlusief . Daarmee bedoel ik niet belasting op toegevoegde waarde, maar Bewijs van Toegevoegde Waarde. Vandaar mijn slogan ‘Een pact voor de open ruimte BTW-inclusief’.

Dit bedrijventerrein, een handje geholpen door Corridor via een groenbeheerplan en een vergunning tijdelijke natuur , kan een verrassende biodiversiteit vertonen na verloop van tijd.

We kunnen binnen het natuurbehoud meehelpen in het verhaal van een goede kwaliteitsvolle job met een kwaliteitsvol inkomen. Het Bewijs van Toegevoegde Waarde, dus ook het landschap, hoort er dan vanzelfsprekend bij.

Corridor kan helpen doorheen het bouwproces met specifieke expertise rond natuurwetgeving of een scan op aanwezige fauna en flora. Complexe regelgeving zorgt soms voor kostbare vertragingen wat sloop of renovatie betreft. De natuurtoets bijvoorbeeld wordt in vergunningsdossiers gebruikt om te kijken welke maatregelen genomen kunnen worden om natuurschade te voorkomen, te beperken of te herstellen. Check de link op onze site:

Natuurbeoordeling, natuureffecten en de invloed van natuurwetgeving op bouw projecten (corridor.land)

De eerste podcast van Corridor met Ignace Schops kan je hier beluisteren Corridor 1 van Begijn Le Bleu (soundcloud.com)